Menu

Het NLO levert de currency

Het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) wordt uitgevoerd door GfK en levert de ‘currency’ op basis waarvan luisteraandelen van radiostations worden berekend en reclamecampagnes worden gepland. Het luistergedrag wordt in een panel per kwartier gemeten met behulp van een radiolog (7.500 dagboeken per 2-maandelijkse periode).

Radiopanel

Bij de werving voor het radiopanel wordt respondenten in eerste instantie gevraagd zes radiologs in te vullen, waarbij een week lang per dag wordt ingevuld waar men naar geluisterd heeft. Iedere respondent die het zesde log heeft ingevuld en waarvan het e-mailadres bekend is, wordt per e-mail gevraagd om nog door te gaan tot twaalf logs. Daarna bestaat de mogelijkheid om de deelname nogmaals te verlengen met een jaar.

Vragenlijsten

Bij de werving van de respondenten wordt een basisvragenlijst afgenomen, waardoor achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd en opleiding bekend zijn. Daarnaast bevat het eerste radiolog van elke respondent een zogenaamde leefstijlvragenlijst, dat meer inzicht geeft in interesses en overtuigingen van de respondenten.

Radiologs

De radiologs kunnen zowel op papier als online als mobiel worden ingevuld. Op dit moment wordt 98% online ingevuld. Het radiolog begint op zaterdagochtend 06.00 uur en bevat zeven dagen (dus tot zaterdagochtend 06.00 uur de week erna). De respondenten kruisen hun luistergedrag per kwartier (per dag) aan. Naast de zender(s) die ze beluisteren, wordt ook gevraagd om de luisterplaats én distributiewijze aan te kruisen.

Werving

Het doel is om per jaar over minimaal 45.000 radiologs en 7.500 radiologs (=respondenten) per 2-maandelijkse periode te kunnen rapporteren. De werving van het panel dat deelneemt aan het Nationaal Luister Onderzoek is opgesplitst in twee delen: twee derde werving via telefonische RDD (Random Digit Dialing) en een derde werving uit het GfK Online Panel (Access Panel). Bij RDD wordt door een computersysteem een willekeurig telefoonnummer samengesteld en gebeld, zo heeft elke deelnemer met een telefoonaansluiting evenveel kans om gebeld te worden voor deelname aan het luisteronderzoek.

Rapportage

Het NLO is een vorm van panelonderzoek. Om dit onderzoek een continu karakter te geven wordt het radiopanel in 8 gelijke (week)delen opgesplitst. Deel 1 ontvangt in week 1 een log, deel 2 ontvangt in week 2 een log etc., t/m deel 8, dat in week 8 een log ontvangt. De rapportage gaat echter over een 2-maandelijkse kalenderperiode, dus over tussen 8,4 en 8,9 weken. Om maandelijks de meest recente tweemaandelijkse luistercijfers te kunnen rapporteren, wordt rollend gerapporteerd. Dit betekent dat ten opzichte van de voorgaande 2-maandelijkse rapportage er een nieuwe maand bijkomt en de oudste maand afvalt.

Zie voor meer informatie de NLO website.

Logo Audify
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
HNK Zuidoost Gebouw Rome

Burgemeester Stramanweg 108-u
1101 AA Amsterdam Zuidoost
© Audify 2023 - Privacy verklaring
Terug
Audio feiten & cijfers Audio inzetten Audify Academy
Nieuws Over Audify
RadioCloud Contact
info@audify.nl +31 (0)20 345 1596