Menu

Nieuwe meetmethode, smartphone-app

Het luisteronderzoek is gebaseerd op een hybride meetmethode waarbij de kern bestaat uit een meting via een smartphone-app. Hiervoor wordt de MediaCell+ app van Ipsos gebruikt die passief het luistergedrag op alle apparaten en platformen meet. De MediaCell+ app van Ipsos registreert via de techniek van audiomatching welke zender ‘aan’ staat. Daarnaast kan watermarking (een onhoorbare code in het audiosignaal) worden ingezet om vast te stellen via welk platform wordt geluisterd, zoals via FM, DAB+ of internet. Ook kan de app, door de RealityMine component, al het voor mediaconsumptie relevante onlineverkeer op de smartphone meten.

Nu.nl heeft een heldere animatie ontwikkeld waarin de werking van de MediaCell app wordt toegelicht. Hierin wordt ook duidelijk wat het verschil is tussen het nieuwe en oude onderzoek (t/m december 2022). Bekijk de video hieronder.

Werving & panel

Kantar draagt zorg voor de werving van panelleden. Bij de werving van de respondenten wordt een basisvragenlijst afgenomen, waardoor achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd en opleiding bekend zijn.
Het panel bestaat uit meer dan 3.100 panelleden van 13 jaar en ouder. Bij de doelgroep 13-17-jarigen wordt de meting uitgevoerd aan de hand van een e-diary. De metingen onder 13-17-jarigen en onder 18+ worden gezamenlijk in één dataset uitgeleverd.

Meer mogelijkheden voor audioreclame

De luisterdata zijn veel uitgebreider en fijnmaziger dan voorheen en er worden veel meer lineaire zenders gemeten, inclusief themazenders. De nieuwe meetmethode levert meer mogelijkheden op voor het (strategisch) plannen van reclamecampagnes op radio. Door de wekelijkse luistercijfers en de meting op minuutniveau wordt het mogelijk om beter inzicht te krijgen in events en acties op radio en maakt het mogelijk om radiocampagnes te optimaliseren gedurende de looptijd.

NMO Cross Media

Kantar en Ipsos gaan nauw samenwerken om het geïntegreerde meetsysteem voor televisie, radio, print en online op te zetten. Op termijn zal ook buitenreclame onderdeel zijn.

Als NMO gereed is, zal het voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van design, dataverzameling, dataverwerking en privacy. Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) bevindt zich in de opbouwfase. In eerste instantie worden alle afzonderlijke bereiksonderzoeken vernieuwd en verbeterd. Daarna is het doel om de diverse onderdelen bij elkaar te brengen, zodat er één cross-mediale dataset ontstaat waarmee de markt op strategisch niveau kan plannen. De beoogde geïntegreerde dataset voorziet in een groeiende behoefte aan cross-mediale inzichten.

Logo Audify
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
HNK Zuidoost Gebouw Rome

Burgemeester Stramanweg 108-u
1101 AA Amsterdam Zuidoost
© Audify 2024 - Privacy verklaring
Terug
Audio feiten & cijfers Audio inzetten Audify Me
Nieuws Over Audify
RadioCloud Contact
info@audify.nl +31 (0)20 345 1596