Menu
Geplaats op 20 juli 2022

FM-vergunningen voor landelijke commerciële radio moeten opnieuw verdeeld worden

Nieuwe FM verdeling per 1 september 2023

De rechtbank Rotterdam heeft in een door Kink FM aangespannen beroepsprocedure een streep gezet door een verlenging van de looptijd van de vergunningen voor landelijke commerciële radio met drie jaren.

De geldigheid van de vergunningen zou op 1 september 2022 verlopen, maar de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloot een verlenging tot 1 september 2025 mogelijk te maken. Kink FM zendt uit via de ether (DAB+) en heeft geen vergunning voor de FM-band. Zij verzette zich tegen verlenging van de geldigheidsduur van de FM-vergunningen. Zij wil dat de vergunningen worden geveild, zodat zij op één of meer kavels kan bieden.

Coronapandemie
Aanleiding voor de verlenging was een sterke afname van advertentie-inkomsten van een aantal radio-omroepen in de eerste twee kwartalen van 2020 als gevolg van de coronapandemie. Daardoor was er bij een aantal vergunninghouders behoefte aan aanvullende financiering, die echter niet eenvoudig kon worden verkregen omdat de geldigheid van de vergunningen op 1 september 2022 zou verlopen. Het voorbestaan van die vergunninghouders was daarom onzeker en zij klopten bij de staatssecretaris aan. Op basis van een economisch onderzoek wilde de staatssecretaris eerst niet tot verlenging overgaan. De Tweede Kamer riep de staatssecretaris echter in een motie tot verlenging op, waarna alsnog tot verlenging is besloten. Daarbij werd van belang geacht dat de coronapandemie nog steeds voortduurde.

Derde verlenging
Omdat het frequentiebeleid in het huidige kabinet onder de bevoegdheid van de minister van EZK valt, was de minister de verwerende partij. De rechtbank wijst er in de uitspraak op dat de vergunningen al in 2003 zijn verleend en dat de looptijd van de vergunningen daarna al twee keer eerder is verlengd. Daarmee is al twee keer van de wettelijke hoofdregel afgeweken dat na het verlopen van de geldigheidsduur van frequentievergunningen tot een nieuwe verdeling moet worden overgegaan. Om die reden komt volgens de rechtbank extra gewicht toe aan de plicht van de minister om zorgvuldig onderzoek te doen naar alle relevante feiten en belangen en het besluit goed te motiveren. Aan die plicht heeft de minister niet voldaan oordeelt de rechtbank. Dat verlenging van de vergunningen voor alle radiostations in het algemeen economisch belang is, heeft de minister niet aannemelijk gemaakt. Ook heeft de minister ten onrechte geen nader onderzoek verricht naar de financieringsbehoefte van de radiostations. Toen tot verlenging werd besloten was het uitgevoerde economische onderzoek al een jaar oud en waren er al duidelijke aanwijzingen dat de advertentie-inkomsten al enige tijd weer op het niveau van voor de coronapandemie waren teruggekeerd.

Nieuwe verdeling
Omdat het organiseren van een nieuwe verdeling van de vergunningen ongeveer een jaar duurt, stelt de rechtbank de minister een termijn tot 1 september 2023 om tot een nieuwe verdeling te komen. Dat kan een veiling zijn maar een andere verdelingsmethode is op grond van de Telecommunicatiewet ook mogelijk. Om na 1 september 2022 radiostilte te voorkomen, kan de minister de huidige vergunningen tot 1 september 2023 verlengen.

Meer informatie op rechtspraak.nl

Logo Audify
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
HNK Zuidoost Gebouw Rome

Burgemeester Stramanweg 108-u
1101 AA Amsterdam Zuidoost
© Audify 2024 - Privacy verklaring
Terug
Audio feiten & cijfers Audio inzetten Audify Me
Nieuws Over Audify
RadioCloud Contact
info@audify.nl +31 (0)20 345 1596